Ciepłownia

W środę 1 marca 2023 roku weszła w życie znowelizowana ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967 z późn. zm.) dotycząca ochrony odbiorców ciepła systemowego. Gwarantuje ona, że w okresie od 1 marca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. maksymalny wzrost cen za dostawę ciepła systemowego nie może przekroczyć 40 % ceny obowiązującej 30 września 2022 r. Gwarancja obejmuje wszystkie elementy składowe rachunku za ciepło.

System wsparcia obejmuje wszystkich odbiorców wrażliwych objętych nadzwyczajnymi rozwiązaniami rządu. Jednocześnie informujemy, że oświadczenia złożone w ramach poprzedniej ustawy (z dnia 15.09.2022 r.) zachowują ważność i nie ma potrzeby składania ich ponownie.

Ustawa obowiązuje od 1 marca 2023 r., ale obniżone ceny obowiązują z mocą wsteczną, w przypadku Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Kolnie Sp. z o. o., od 1 grudnia 2022 r. Nadpłaty powstałe za okres od grudnia do końca lutego zostaną rozliczone poprzez korekty faktur.

Ustawodawca przewidział czas do połowy kwietnia na złożenie przez przedsiębiorstwo energetyczne wniosku o wyrównanie za okres od grudnia 2022 r. do lutego 2023 r. do zarządcy rozliczeń, który ma 14 dni na wypłatę świadczenia dla przedsiębiorstwa, a następnie przedsiębiorstwo w ciągu 7 dni od otrzymania wyrównania od zarządcy rozliczeń ma skorygować faktury dla odbiorców.

 

OŚWIADCZENIE, KTÓRE POWINNI ZŁOŻYĆ ODBIORCY CIEPŁA   NIEBĘDĄCY  GOSPODARSTWEM   DOMOWYM W  CELU  SKORZYSTANIA  Z  REKOMPENSATY


Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 września 2022 r. w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez odbiorców ciepła niebędących gospodarstwami domowymi w celu skorzystania ze szczególnych rozwiązań w związku z sytuacją na rynku paliw, poniżej zamieszczamy oświadczenie, które należy złożyć do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Kolnie Sp. z o.o. w terminie 21 dni od daty wejścia w życie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw tj. do dnia 11 października 2022r.
Uprawnieni do złożenia oświadczenia są odbiorcy ciepła, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.


Do pobrania:
Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967 z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 września 2022 r. w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez odbiorców ciepła niebędących gospodarstwami domowymi w celu skorzystania ze szczególnych rozwiązań w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1975).

 

Taryfa Kolno 2022 pdf    Taryfa dla ciepła obowiązująca od dnia 01.12.2022 r.

Zmiana Taryfy 2022 pdf    Zmiana Taryfy dla ciepła obowiązuje od 01.06.2022 r.

Taryfa Kolno 2021 pdf   Taryfa dla ciepła obowiązuje od dnia 21.09.2021 r.

Taryfa Kolno 2020 pdf   Taryfa dla Ciepła obowiązuje od 10.03.2020 r.

Taryfa Kolno-2018 pdf

Taryfa-Kolno-2017pdf

 

Do pobrania:

Wniosek o przyłączenie do sieci ciepłowniczej

Wniosek o zamówienie mocy cieplnej

Wniosek o zmianę zamówionej mocy cieplnej

Wniosek o sprzedaż żużlu

 

klasdfhgoadi