Wodociągi

Zasady rozliczania ilości odprowadzonych ścieków w przypadku przeznaczenia wody do utrzymywania terenów zielonych (podlewania ogrodu)

Cennik odbioru i oczyszczania nieczystości ciekłych

Zasady odpłatnego przejmowania przez Spółkę urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych

 

Do pobrania:            

Wniosek o wydanie warunków/zapewnienia dostawy wody i przyjęcia ścieków

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 2018

 

Badania wody:   

Badanie wody na sieci wodociągowej 16-03-2023

Badanie wody na sieci wodociągowej 11-01-2023

Badanie wody na sieci wodociągowej 09-12-2022

Badanie wody na sieci wodociągowej 09-06-2022

Badanie wody na sieci wodociągowej 10-01-2022

Badanie wody na sieci wodociągowej 13-12-2021

Badanie wody na sieci wodociągowej 19-04-2021

Badanie wody na sieci wodociągowej  04-03-2021

Badanie wody na sieci wodociągowej  12-01-2021

Badanie wody na sieci wodociągowej  03-12-2020

Badanie wody na sieci wodociągowej 16-07-2020

Badanie wody na sieci wodociągowej 10-03-2020

Badanie wody na sieci wodociągowej 12-11-2019

Badanie wody na sieci wodociągowej 29-07-2019

Badanie wody na sieci wodociągowej 13-06-2019

Badanie wody na sieci wodociągowej 07-03-2019

Badanie wody na sieci wodociągowej 29-11-2018

Badanie wody na sieci wodociągowej 13-09-2018

Badanie wody na sieci wodociągowej 06-06-2018

Badanie wody na sieci wodociągowej 05-03-2018

Badanie wody na sieci wodociągowej 04-01-2018

Badanie wody na sieci wodociągowej 29-09-2017

Badanie wody na sieci wodociągowej 11-08-2017

Badanie wody na sieci wodociągowej 18-05-2017

Badanie wody na sieci wodociągowej 10-04-2017