Transformacja Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Kolnie w wysokoefektywny system w ciepłowniczy

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Informacja z otwarcia ofert 03.11.2021 r.

Informacja o kwocie

Sprostowanie nr 4 z 26.10.2021 r.

Zmiana SWZ z dnia 25.10.2021

Odpowiedź nr 6 z dnia 21.10.2021 r.

Odpowiedź nr 5 z 15.10.2021 r.

Odpowiedź nr 4 wraz ze zmianą SWZ z 13.10.2021 r.

Sprostowanie nr 3 z 13.10.2021 r.

KOLNO_SWZ – Zmiana z 13.10.2021 r. 

KOLNO_Załącznik 1A Program funkcjonalno-użytkowy – Zmiana z 13.10.2021 r.

KOLNO_ZAŁACZNIK NR 2_FORMULARZ OFERTOWY Zmiana z 13.10.2021 r.

 

Sprostowanie ogłoszenia nr 2 z 8.10.2021 r.

Odpowiedź nr 3 na zapytanie wraz ze zmianą SWZ z 06.10.2021 r.

KOLNO_SWZ – Zmiana z 06.10.2021 r. 

KOLNO_Załącznik 1A Program funkcjonalno-użytkowy – Zmiana z 06.10.2021 r.

KOLNO_ZAŁACZNIK NR 2_FORMULARZ OFERTOWY Zmiana z 06.10.2021 r.

KOLNO_ZAŁACZNIK NR 4_WZÓR UMOWY – Zmiana z 06.10.2021 r.

KOLNO_ZAŁĄCZNIK NR 5_WZORY OŚWIADCZEŃ – Zmiana z 06.10.2021 r.

ID postępowania miniportal

Odpowiedź nr 2 na zapytanie wraz ze zmianą SWZ z 14.09.2021 r.     

Załącznik nr 1c – część graficzna PFU       Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu z 14.09.2021 r.  

Odpowiedź nr 1 na zapytanie wraz ze zmianą SWZ z 09.09.2021 r.

KOLNO_JEDZ_załącznik nr 3

KOLNO_KOTŁOWNIA

KOLNO_SWZ

KOLNO_ZAŁACZNIK NR 2_FORMULARZ OFERTOWY

KOLNO_ZAŁACZNIK NR 4_WZÓR UMOWY

KOLNO_Załącznik 1A Program funkcjonalno-użytkowy

KOLNO_ZAŁĄCZNIK NR 1b_HRF

KOLNO_ZAŁĄCZNIK NR 5_WZORY OŚWIADCZEŃ

Ogłoszenie o zamówieniu