Kontakt

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji :


Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kolnie Spółka z o.o.
ul. Kolejowa 4A,
18-500 Kolno, Polska

 
e-mail:                              sekretariat@puk-kolno.pl

Godziny pracy od poniedziałku do piątku 7:00 – 15:00

Sekretariat                                   tel. 86 278 22 84
fax.                                                         86 278 25 12

Dział Gospodarki Mieszkaniowej
Opłaty czynszowe                               86 262 32 06
Zgłaszanie awarii                                86 262 32 05

Dział Komunalny
Obsługa cmentarzy                             86 262 32 07     86 262 32 08
Obsługa targowicy                              86 262 32 08
Zamawianie gazu                                86 262 32 07     kom. 697 140 072

Dział Wodociągów i Kanalizacji
Stacja uzdatniania wody                     86 278 31 79
Telefon alarmowy                                887 350 930    od 15:00 do 7:00

Dział Finansowo-Księgowy
Fakturowanie wody i ciepła                86 262 32 03

Dział Energetyki Cieplnej
Ciepłownia          – Dział Techniczny   86 278 27 01
                              – Dyspozytornia      86 333 08 75 

Stacja Paliw                                         86 272 43 73
Godziny pracy od poniedziałku do piątku 7:00 – 19:00
Niedziela 8:00 – 16:00