Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
w Kolnie Sp. z o.o.

ul. Kolejowa 4a, 18-500 Kolno
tel. 86 278 22 84, fax 86 278 25 12
adres e-mail: sekretariat@puk-kolno.pl
NIP 291 02 07 503 REGON 200277706 KRS 0000329830
Bank Spółdzielczy Kolno 38 8754 0004 0000 9061 2000 0010

O firmie

PUK w Kolnie Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kolnie Sp. z o.o. powstało 1 czerwca 2009 r. Założycielem i udziałowcem spółki jest Miasto Kolno. Głównym przedmiotem działalności spółki jest świadczenie usług w zakresie:

Awarie

Aktualne awarie oraz kontakt

Dział Wodociągów i Kanalizacji

Zgłaszanie awarii

Dział Gospodarki Mieszkaniowej

Zgłaszanie awarii

od 1 do 15 każdego dnia miesiąca

od 16 do 31 każdego dnia miesiąca

Zakład Energetyki Cieplnej

Zgłaszanie awarii

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kolnie Sp. z o.o.

18-500 Kolno, ul. Kolejowa 4A