Dział Komunalny

Targowica

Uchwała NR XXVIII/209/22 Rady Miasta Kolno z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników

Cmentarze Komunalne

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kolnie Sp. z o. o. zarządza oraz obsługuje cmentarze komunalne w mieście Kolno.

Cmentarz komunalny przy ul. Konstytucji 3 Maja w Kolnie

Cmentarz komunalny przy ul. Jana III Sobieskiego w Kolnie (cmentarz zamknięty)

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kolnie Sp. z o.o.

18-500 Kolno, ul. Kolejowa 4A