Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
w Kolnie Sp. z o.o.

ul. Kolejowa 4a, 18-500 Kolno
tel. 86 278 22 84, fax 86 278 25 12
adres e-mail: sekretariat@puk-kolno.pl
NIP 291 02 07 503 REGON 200277706 KRS 0000329830
Bank Spółdzielczy Kolno 38 8754 0004 0000 9061 2000 0010

Aktualności

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kolnie Sp. z o. o. informuje, że w terminie

od dnia 3 czerwca 2024 r. do dnia  14 czerwca 2024 r. nastąpi przerwa w dostawie ciepła.

            Przerwa spowodowana jest zaplanowanymi pracami remontowo – konserwacyjnymi

na obiekcie ciepłowni oraz na sieciach ciepłowniczych.

            Dołożymy wszelkich starań, aby czas przerwy w dostawie ciepła skrócić do niezbędnego minimum.