Zakład Energetyki Cieplnej

Usługi

Kliknij na interesującą Cię usługę.

Od 1 marca 2023r.

W środę 1 marca 2023 roku weszła w życie znowelizowana ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967 z późn. zm.) dotycząca ochrony odbiorców ciepła systemowego. Gwarantuje ona, że w okresie od 1 marca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. maksymalny wzrost cen za dostawę ciepła systemowego nie może przekroczyć 40 % ceny obowiązującej 30 września 2022 r. Gwarancja obejmuje wszystkie elementy składowe rachunku za ciepło.

System wsparcia obejmuje wszystkich odbiorców wrażliwych objętych nadzwyczajnymi rozwiązaniami rządu. Jednocześnie informujemy, że oświadczenia złożone w ramach poprzedniej ustawy (z dnia 15.09.2022 r.) zachowują ważność i nie ma potrzeby składania ich ponownie.

Ustawa obowiązuje od 1 marca 2023 r., ale obniżone ceny obowiązują z mocą wsteczną, w przypadku Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Kolnie Sp. z o. o., od 1 grudnia 2022 r. Nadpłaty powstałe za okres od grudnia do końca lutego zostaną rozliczone poprzez korekty faktur.

Ustawodawca przewidział czas do połowy kwietnia na złożenie przez przedsiębiorstwo energetyczne wniosku o wyrównanie za okres od grudnia 2022 r. do lutego 2023 r. do zarządcy rozliczeń, który ma 14 dni na wypłatę świadczenia dla przedsiębiorstwa, a następnie przedsiębiorstwo w ciągu 7 dni od otrzymania wyrównania od zarządcy rozliczeń ma skorygować faktury dla odbiorców.

Taryfa dla ciepła

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kolnie Sp. z o. o. zawiadamia odbiorców, że na podstawie decyzji znak OLB.4210.41.2023.AGo Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 19 grudnia 2023 r. wprowadza nową taryfę dla ciepła od dnia 01.02.2024 r.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kolnie Sp. z o.o.

18-500 Kolno, ul. Kolejowa 4A