Kolno

ul. Kolejowa 4a

Pon - Pt: 7:00 - 15:00

Godziny otwarcia

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

PSZOK

Godziny otwarcia PSZOK:

Do PSZOK przyjmowane są wyłącznie wskazane poniżej rodzaje odpadów:

Odpady dostarczone do PSZOK muszą być posegregowane i nie zmieszane z innymi odpadami.

Do rozładunku odpadów dostarczonych do PSZOK zobowiązany jest właściciel nieruchomości/ mieszkaniec, a pracownik PSZOK wskazuje pojemnik lub kontener, w którym należy umieścić dany odpad.

Pracownik PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadów jeżeli nie spełniają one wymogów określonych w Regulaminie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Dla Mieszkańców Miasta Kolno, są sprzeczne z przepisami prawa oraz mogłyby zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kolnie Sp. z o. o. informuje, że istnieje możliwość odpłatnego odbioru  odpadów od osób prowadzących działalność gospodarczą do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajdujący się przy ul. Targowej 2 w Kolnie.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kolnie Sp. z o.o.

18-500 Kolno, ul. Kolejowa 4A