Stacja Uzdatniania Wody

Stacja Uzdatniania Wody

Stacja uzdatniania wody w Kolnie powstała w 1984 roku i została zmodernizowana w 2011 roku.

Mieszkańcy Kolna zaopatrywani są w wodę z 4 studni głębinowych 1A, 2A, 3 i 4, która tłoczona jest za pomocą pomp głębinowych do zbiornika napowietrzającego(aeratora) na stację uzdatniania wody. Po napowietrzeniu woda skierowana jest na filtry uzdatniające gdzie ulega odżelazieniu i zostaje magazynowana w terenowych zbiornikach wody czystej. W zależności od potrzeb odbiorców woda pobierana jest przez pompy i tłoczona do sieci rozdzielczej, w której ciśnienie utrzymywane jest przez zestaw czujników ciśnieniowych. Praca urządzeń jest samoczynna. Sterowanie pompami głębinowymi zależy od spadku wody w zbiornikach wody czystej. Natomiast pompy tłoczące wodę do sieci rozdzielczej włączają się automatycznie przy pomocy wyłączników ciśnieniowych w zależności od wysokości ciśnienia.

Uzdatniona woda przeznaczona jest do celów socjalno-bytowych, produkcyjnych oraz przeciwpożarowych.

pexels-aleksandr-slobodianyk-989959

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kolnie Sp. z o.o.

18-500 Kolno, ul. Kolejowa 4A