Start

 

Konferencja na zakończenie projektu
„Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Kolno”

Informujemy, że w dniu 26.08.2022 r. odbędzie się, zorganizowana przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kolnie Sp. z o.o., konferencja podsumowująca zakończenie projektu
pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Kolno”.  

 

Apel o ograniczenie wizyt w
Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych w Kolnie Sp. z o.o.

Dbając o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo z uwagi na trwający wzmożony okres zachorowań na grypę i zagrożeniem zakażenia koronawirusem oraz zapewnieniu bezpieczeństwa ciągłości w dostawie wody i ciepła mieszkańcom Miasta Kolno, Spółka zwraca się z apelem o ograniczenie wizyt od dnia 16 marca 2020 r. do 27 marca 2020 r. Wszystkie pilne spawy załatwiane będą telefonicznie lub mailowo.

Wszystkie niezbędne druki można uzyskać w poszczególnych działach telefonicznie oraz poprzez e-mail.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kolnie Sp. z o.o.

Sekretariat: 86 278 22 84, e-mail: sekretariat@puk-kolno.pl

Dział Wodociągów i Kanalizacji: 86 278 31 79,     607 447 010,     603 031 562.

mariusz.rakowski@puk-kolno.pl         justyna.barczewska@puk-kolno.pl

Oczyszczalnia Ścieków: 86 278 27 05,    887 350 930 – od 15:00 do 7:00  w przypadku awarii

renata.popielarz@puk-kolno.pl

Dział Finansowo-Księgowy – Fakturowanie wody i ciepła  86 262 32 03

Istnieje możliwość podania stanu wodomierzy poprzez kontakt telefoniczny.

Dział Energetyki Cieplnej 86 278 27 01,     723 555 353,     667 233 070

tomasz.wisniewski@puk-kolno.pl           grzegorz.konopka@puk-kolno.pl

Dział Komunalny 86 262 32 07,     697 140 036,     724 222 021

pawel.chaberek@puk-kolno.pl            katarzyna.mieczkowska@puk-kolno.pl

Dział Gospodarki Mieszkaniowej 86 262 32 06,     697 140 048, andrzej.pilat@puk-kolno.pl

Inwestycje 86 262 32 10   ewelina.korytkowska@puk-kolno.pl          

Stacja Paliw 86 262 32 09,     86 272 43 73        pawel.chaberek@puk-kolno.pl   697 140 036

                                                                                        Dziękujemy za wyrozumiałość

 

INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI POSIADAJĄCYCH BEZODPŁYWOWE ZBIORNIKI ORAZ PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW

 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kolnie Sp. z o.o.

18-500 Kolno, ul. Kolejowa 4A

tel. 86 278 22 84, tel/fax 86 278 25 12

NIP 291-02-07-503, REGON 20027770600000

Bank Spółdzielczy Kolno  38 8754 0004 0000 9061 2000 0010

Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS nr 0000329830

Przedsiębiorstwo powstało 1 czerwca 2009 r. Założycielem i udziałowcem spółki jest Miasto Kolno. Głównym przedmiotem działalności spółki jest świadczenie usług w zakresie:

  • administrowanie budynków komunalnych,
  • oczyszczanie terenu miasta,
  • konserwacja zieleni miejskiej oraz cmentarzy komunalnych,
  • wytwarzanie i zaopatrzenie w parę wodą, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych,
  • pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,
  • odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
  • sprzedaż paliw.